Aktualności


 ZAJĘCIA


 Drodzy Rodzice !


      W naszym przedszkolu odbywać się będą cykliczne zajęcia dla dzieci
5 letnich prowadzone metodą
Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
Zajęcia mają na celu: kształcenie lub doskonalenie własnego ciała i orientacji w jego schemacie, zdobycie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu, nawiązywanie pozytywnych relacji z drugą osobą poprzez zabawę, nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej.
 
Zainteresowanych rodziców z dziećmi w stroju sportowym,
zapraszamy z kocem i dobrym humorem do sali grupy
 
"Smerfy" dnia 20.10.2016r.(czwartek) o godzinie 16:30

  Szanowni Rodzice!


               Na podstawie uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3705/ i  Zarządzenie Nr 3892/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r., Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie korzystania z usług przedszkola:

 

·       Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu) w sierpniu i listopadzie,

 

·       Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie,

 

·       Numer dokumentu (nr Karty BKDR) potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie. Bal u Marcelinki Witaminki


 6 października (czwartek) w naszym przedszkolu odbędzie się bal.

W tym dniu prosimy o przebranie dzieci za owoce lub warzywa, oczywiście wg własnego pomysłu.

Każdy najdrobniejszy element związany z witaminami będzie mile widziany.

Oglądać stroje będzie cały dwór, a doceniać: Marcelinka, Królowa i Król. DYŻURY - PAŹDZIENIK


 Rano dzieci zbierają się w grupie III "Biedronki",

po godzinie 16 dzieci przebywają w grupie II "Krasnoludki". DYŻURY WRZESIEŃ


Rano dzieci zbierają się w grupie IX "Delfinki",

po godzinie 16 dzieci przebywają w grupie III "Biedronki"HYMN NASZEGO PRZEDSZKOLA

 


 

słowa: Beata Zalewska

melodia do piosenki pt. „Kalosze”


 

Na Słonecznym pięknym Stoku

W cichym mieście Białymstoku

Jest przedszkole dobre tak,

Niech usłyszy o tym świat.

  

Duże sale, świetne panie

 I plac zabaw wymarzony

Myśli moje biegną gdzie,

Swe dzieciństwo spędzić chcę.

 

Trzydziesty dziewiąty numer,

  Zaśpiewajmy wszyscy chórem,

Kocham mój przedszkolny świat

Z niego zawsze jestem rad.

 

 


Menu

Śpiewająca Polska

Cytat dnia

Szczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży, jeśli się nią dzieli.

Albert Schweitzer


Strona była odwiedzana 577867 razy